Πολιτική Συγκροτήματος κατά της Δωροδοκίας

Το Συγκρότημα εκτιμά τη φήμη του για ηθική συμπεριφορά, οικονομική ακεραιότητα και αξιοπιστία. Αναγνωρίζει ότι πέρα ​​και πάνω από τη διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήματος, κάθε συμμετοχή σε δωροδοκία αντανακλά επίσης αρνητικά στην εικόνα και τη φήμη του.

Το Συγκρότημα δεσμεύεται να απαγορεύει την προσφορά, υπόσχεση, απόδοση,  αποδοχή ή την προσέλκυση ενός πλεονεκτήματος (χρηματικό ή μη) ως κίνητρο για ενέργειες οι οποίες είναι παράνομες ή αποτελούν παραβίαση της εμπιστοσύνης ή για την εκτέλεση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων κατά τρόπο καταχρηστικό ή για να ανταμείψει πρόσωπα για την ορθή άσκηση των δραστηριοτήτων τους.

Αυτή η πολιτική έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και κοινοποιηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους εξασφαλίζοντας τη δέσμευσή τους σε αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει μηδενική ανοχή για πράξεις δωροδοκίας από οποιοδήποτε από το προσωπικό μας ή τους επιχειρηματικούς μας εταίρους. (Η πλήρης πολιτική αποτελεί μέρος του εγχειριδίου του Διοικητικού Συμβουλίου παρ. 14)

Current Share Price
  |  
Copyright © Τράπεζα Κύπρου | Επικοινωνία 800 00 800 / (+357) 2212 8000