Παρουσίαση Διευθ. Συμβούλου

Εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 29 Νοεμβρίου 2013

Για να δείτε την ομιλία του Διευθύνοντα Συμβούλου της Τράπεζας Κύπρου κ. John Hourican, κατά την εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 29 Νοεμβρίου 2013, πατήστε εδώ.

Για να δείτε την παρουσίαση του Διευθύνοντα Συμβούλου της Τράπεζας Κύπρου κ. John Hourican, κατά την εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 29 Νοεμβρίου 2013, πατήστε εδώ.

 

Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2013

Για να δείτε την παρουσίαση του πρώην Διευθύνοντα Συμβούλου της Τράπεζας Κύπρου κ. Χ. Σορώτου, κατά τις 10 Σεπτεμβρίου 2013, πατήστε εδώ.

Current Share Price
  |  
Copyright © Τράπεζα Κύπρου | Επικοινωνία 800 00 800 / (+357) 2212 8000