Καλυμμένα Αξιόγραφα

Καλυμμένα Αξιόγραφα-Κύπρος

Καλυμμένα Αξιόγραφα- Ελλάδα - Η έκδοση καλυμμένων αξιογράφων της Τράπεζα Κύπρου που εξασφαλίζεται με στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα, με τον αριθμό ISIN XS0651149840 έχει ακυρωθεί στις 25 Μαρτίου 2013 με ανακοίνωση προς τον επίτροπο της έκδοσης.

Current Share Price
  |  
Copyright © Τράπεζα Κύπρου | Επικοινωνία 800 00 800 / (+357) 2212 8000