Οικονομικά Αποτελέσματα 2011

Ετήσια 2011 Ελεγμένα - Δημοσιεύτηκαν 24 Απριλίου 2012

Ανακοίνωση Τελικών Ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 (Αρχείο)

Παρουσίαση Τελικών Ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 (Αγγλικό Αρχείο)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 (Αρχείο)

Ετήσια 2011 Προκαταρτικά – Δημοσιεύτηκαν 21 Φεβρουαρίου 2012

Ανακοίνωση Προκαταρκτικών Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 (Αρχείο)

Παρουσίαση Προκαταρκτικών Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 (Αγγλικό Αρχείο)

Α' Εννιάμηνο 2011 - Δημοσιεύτηκαν 29 Νοεμβρίου 2011

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 (Αρχείο)

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 (Αγγλικό Αρχείο)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 (Αρχείο)

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011 (Αρχείο)

Α' Εξάμηνο 2011 – Δημοσιεύτηκαν 30 Αυγούστου 2011

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 (Αρχείο)

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 (Αγγλικό Αρχείο)

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2011 (Αρχείο)

Α' Τρίμηνο 2011 - Δημοσιεύτηκαν 23 Μαϊου 2011

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 (Αρχείο)

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 (Αγγλικό Αρχείο)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 (Αρχείο)

Στοιχεία και Πληροφορίες για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 (Αρχείο)

Current Share Price
  |  
Copyright © Τράπεζα Κύπρου | Επικοινωνία 800 00 800 / (+357) 2212 8000