Οικονομικά Αποτελέσματα 2012
Ετήσια 2012 - Δημοσιεύτηκαν 11 Οκτωβρίου 2013

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 (Αρχείο)

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 (Αγγλικό Αρχείο)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 (Αρχείο)

Στοιχεία και πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 (Αρχείο)

Α' Εννιάμηνο 2012 - Δημοσιεύτηκαν 28 Νοεμβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 (Αρχείο)

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 (Αγγλικό Αρχείο)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 (Αρχείο)

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012 (Αρχείο)

Α' Εξάμηνο 2012 – Δημοσιεύτηκαν 30 Αυγούστου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 (Αρχείο)

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 (Αγγλικό Αρχείο)

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2012 (Αρχείο)

Α' Τρίμηνο 2012 - Δημοσιεύτηκαν 10 Μαΐου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 (Αρχείο)

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 (Αγγλικό Αρχείο)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 (Αρχείο)

Στοιχεία και Πληροφορίες για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 (Αρχείο)

Current Share Price
  |  
Copyright © Τράπεζα Κύπρου | Επικοινωνία 800 00 800 / (+357) 2212 8000