Μεταβιβάσεις Μετοχών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΤΔ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΤΔ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 2013 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2013 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ)

Σημαντική Σημείωση: Η Τράπεζα έχει σταματήσει να πραγματοποιεί οποιεσδήποτε μεταβιβάσεις μετοχών μέσω της Υπηρεσίας Μετοχών και Χρεογράφων από τις 3:00 μ.μ. στις 21 Νοεμβρίου 2014, λόγω της διαδικασίας εισαγωγής των μετοχών της στο χρηματιστήριο.  

 

 

Current Share Price
  |  
Copyright © Τράπεζα Κύπρου | Επικοινωνία 800 00 800 / (+357) 2212 8000