Καλωσορίσατε / Κοινωνική Ευθύνη / Κοινωνική Ευθύνη
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

csr

 

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου, με περισσότερα από 115 χρόνια ζωής, έχει αποδείξει περίτρανα την προσφορά του προς την κοινωνία. Το ανθρώπινο δυναμικό μας μοιράζεται το όραμα μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας και αναλαμβάνει μια κοινή ευθύνη – την ευθύνη να είναι ωφέλιμοι στην κάθε κοινωνία όπου λειτουργούν.

Για τους ανθρώπους της Τράπεζας Κύπρου το να αισθάνεσαι υπεύθυνος είναι τρόπος δράσης, τρόπος λειτουργίας. Είναι κομμάτι της συλλογικής συνείδησης του οργανισμού.

Από τη γέννηση του Συγκροτήματος μέχρι και σήμερα κύριο μέλημά του αποτελεί ο άνθρωπος, επένδυσε και συνεχίζει να επενδύει στους δικούς του ανθρώπους, την παιδεία, τις τέχνες, την υγεία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και τον αθλητισμό, γνωρίζοντας ότι αυτές είναι οι πιο σίγουρες επενδύσεις για μια κοινωνία με όραμα και μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες και τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας, πατήστε εδώ.

Current Share Price
  |  
Copyright © Τράπεζα Κύπρου | Επικοινωνία 800 00 800 / (+357) 2212 8000