ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,410 0,000
Τελ. Ενημέρωση 10:29
LSE(BOCH) 2,390 0,000
Τελ. Ενημέρωση 08:30

Ημερομηνία ανακοίνωσης Προκαταρτικών Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.