ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,800 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 15:48
LSE(BOCH) 2,810 0,010
Τελ. Ενημέρωση 13:55

Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.