ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,170 -0,040
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,250 0,030
Τελ. Ενημέρωση 18:45

Προκαταρκτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος έτοuς 2017

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.