ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,620 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,630 -0,030
Τελ. Ενημέρωση 17:30

Κενές θέσεις

Δεν υπάρχουν κενές Θέσεις Εργασίας στο παρόν στάδιο

 

Για οποιεσδήποτε απορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα:

22126113 / 22126149 / 22126106 / 22126117

 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@bankofcyprus.com