ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,450 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 11:20
LSE(BOCH) 2,440 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 09:22

Κενές θέσεις

Δεν υπάρχουν κενές Θέσεις Εργασίας στο παρόν στάδιο

 

Για οποιεσδήποτε απορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα:

22126113 / 22126149 / 22126106 / 22126117

 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@bankofcyprus.com