ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,630 0,000
Τελ. Ενημέρωση 15:41
LSE(BOCH) 2,630 0,000
Τελ. Ενημέρωση 13:45

Η Εικόνα μας

Συνεχίζουμε να επιτυγχάνουμε τους στρατηγικούς μας στόχους με σκοπό να γίνουμε ένα πιο δυνατό πιστωτικό ίδρυμα, ικανό να στηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας, και να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους του στο μεσοπρόθεσμο διάστημα.

 

Μείωση Κινδύνου

Συστηματική μείωση προβληματικών δανείων

Συνολικά τα Μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 35% από τον Δεκέμβριο 2014 

Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις

Οι καταθέσεις παρέμειναν σταθερές στα €16.6 δις και αντικατοπτρίζουν το 75% των περιουσιακών στοιχείων το α' εξάμηνο 2017

Κεφαλαιακή Θέση

Ο συνολικός δείκτης Κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 13.8%

Τα κεφάλαια είναι πάνω απο τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις  

Σημαντικό Μερίδιο Αγοράς σε ανακάμπτουσα οικονομία

Σημαντικά μερίδια αγοράς στην Κύπρο