ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,810 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,800 -0,040
Τελ. Ενημέρωση 17:14

Επιτροπές Συγκροτήματος

Οι Επιτροπές αποτελούνται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητα.