ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,840 0,050
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,880 0,080
Τελ. Ενημέρωση 17:14

Επιτροπές Συγκροτήματος

Οι Επιτροπές αποτελούνται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητα.