ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 3,210 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 3,240 0,000
Τελ. Ενημέρωση 04:30

Πιστοληπτική Αξιολόγηση

Moody's Investors Service

Βασική Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αναβαθμίστηκε σε caa2 στις 14 Δεκεμβρίου 2016

Βραχυπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Επιβεβαιώθηκε σε "Not-Prime" στις 14 Δεκεμβρίου 2016

Μακροπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αναβαθμίστηκε σε Caa2 στις 14 Δεκεμβρίου 2016 (θετική προοπτική)

Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Κινδύνων: Αξιολογήθηκε σε B2(cr) / Not-Prime (cr) στις 14 Δεκεμβρίου 2016

 

Fitch Ratings

Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση Αθέτησης: Επιβεβαιώθηκε σε "B-" στις 13 Απριλίου 2017 (σταθερή προοπτική)

Βραχυπρόθεσμη Αξιολόγηση Αθέτησης: Επιβεβαιώθηκε σε "B" στις 13 Απριλίου 2017

Αξιολόγηση Βιωσιμότητας: Επιβεβαιώθηκε σε "b-" στις 13 Απριλίου 2017

 

Capital Intelligence

Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση σε Ξένο Συνάλλαγμα: Αναβαθμίστηκε σε "Β+" με θετική προοπτική στις 28 Νοεμβρίου 2016

Βραχυπρόθεσμη Αξιολόγηση σε Ξένο Συνάλλαγμα: Επιβεβαιώθηκε σε "Β" με θετική προοπτική στις 28 Νοεμβρίου 2016

Χρηματοοικονομική ευρωστία: Αναβαθμίστηκε σε "Β+" με σταθερή προοπτική στις 28 Νοεμβρίου 2016