ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,400 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 10:43
LSE(BOCH) 2,390 0,000
Τελ. Ενημέρωση 08:45

Πιστοληπτική Αξιολόγηση

Moody's Investors Service

Βασική Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αναβαθμίστηκε σε caa1 στις 23 Ιουνίου 2017

Βραχυπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Επιβεβαιώθηκε σε "Not-Prime" στις 23 Ιουνίου 2017

Μακροπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αναβαθμίστηκε σε Caa1 στις 23 Ιουνίου 2017(θετική προοπτική)

Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Κινδύνων: Αναβαθμίστηκε σε B1(cr) / Επιβεβαιώθηκε σε Not-Prime (cr) στις 23 Ιουνίου 2017

 

Fitch Ratings

Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση Αθέτησης: Επιβεβαιώθηκε σε "B-" στις 05 Σεπτεμβρίου 2017 (σταθερή προοπτική)

Βραχυπρόθεσμη Αξιολόγηση Αθέτησης: Επιβεβαιώθηκε σε "B" στις 05 Σεπτεμβρίου 2017

Αξιολόγηση Βιωσιμότητας: Επιβεβαιώθηκε σε "b-" στις 05 Σεπτεμβρίου 2017

 

S&PGlobalRatings

Μακροπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αξιολογήθηκε σε "B" στις 23 Οκτωβρίου 2017 (θετική προοπτική)

Βραχυπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αξιολογήθηκε σε "B" στις 23 Οκτωβρίου 2017

 

Capital Intelligence

Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση σε Ξένο Συνάλλαγμα: Επιβεβαιώθηκε σε "Β+" με θετική προοπτική στις 7 Νοεμβρίου 2017

Βραχυπρόθεσμη Αξιολόγηση σε Ξένο Συνάλλαγμα: Επιβεβαιώθηκε σε "Β" στις 7 Νοεμβρίου 2017

Χρηματοοικονομική ευρωστία: Επιβεβαιώθηκε σε "Β+" με αναβαθμισμένη προοπτική από σταθερή σε θετική στις 7 Νοεμβρίου 2017