ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,450 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 11:24
LSE(BOCH) 2,440 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 09:22

Καλυμμένα Αξιόγραφα