ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,620 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,670 0,020
Τελ. Ενημέρωση 16:40

Οικονομικά Αποτελέσματα

A' Τρίμηνο 2013- Δεν υπάρχουν