ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,880 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,930 0,040
Τελ. Ενημέρωση 17:14

Οικονομικά Αποτελέσματα

A' Τρίμηνο 2013- Δεν υπάρχουν