ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,690 0,000
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,690 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 17:14

Οικονομικά Αποτελέσματα

A' Τρίμηνο 2013- Δεν υπάρχουν