ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 3,300 0,040
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 3,290 0,000
Τελ. Ενημέρωση 04:30

Τιμή Μετοχής σε ΧΑΚ & LSE

ISIN: IE00BD5B1Y92