ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,840 0,050
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,880 0,080
Τελ. Ενημέρωση 17:14

Τιμή Μετοχής σε ΧΑΚ & LSE

ISIN: IE00BD5B1Y92