ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,630 0,000
Τελ. Ενημέρωση 15:34
LSE(BOCH) 2,630 0,000
Τελ. Ενημέρωση 13:42

Τιμή Μετοχής σε ΧΑΚ & LSE

ISIN: IE00BD5B1Y92