ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,400 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 10:36
LSE(BOCH) 2,390 0,000
Τελ. Ενημέρωση 08:38

Τιμή Μετοχής σε ΧΑΚ & LSE

ISIN: IE00BD5B1Y92