ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,170 -0,040
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,250 0,030
Τελ. Ενημέρωση 18:45

Η αντίληψή μας για την Εταιρική Υπευθυνότητα

Συνεισφέρουμε διαχρονικά στην πρόοδο και στην ευημερία της κοινωνίας. Αναπτύσσουμε εταιρική κουλτούρα και επιδιώκουμε να λειτουργούμε με Υπευθυνότητα και να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες και το προσωπικό μας, τους μετόχους και την κοινωνία μας.

Βάσει των διεθνών οδηγιών GRI (Global Reporting Inititiative) ετοιμάζουμε την Έκθεση Υπευθυνότητας της Τράπεζας για τη διετία 2015-2016, η οποία θα δημοσιευθεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας αρχές 2017.