ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,170 -0,040
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,250 0,030
Τελ. Ενημέρωση 18:45

Η Νέα Κουλτούρα Αξιών της Τράπεζας μας

Η Τράπεζα Κύπρου έχει καταρτίσει και εφαρμόσει από τις αρχές του 2014, ένα πολύ απαιτητικό και αυστηρό πρόγραμμα εξυγίανσης σε θέματα οικονομικού εγκλήματος το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς στο τέλος του 2015. Το σημερινό πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας Κύπρου σε θέματα συμμόρφωσης διέπεται από τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα που μεταξύ άλλων, εφαρμόζει τις αρχές του Patriot Act των ΗΠΑ, καθώς και τοπικές και Ευρωπαϊκές νομοθεσίες.

 

Αυτό το αυστηρό πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017:

Από το 2014:

  • Τη μείωση του πελατολογίου διεθνών τραπεζικών εργασιών κατά 33%.
  • Τον τερματισμό περίπου του 80% των σχέσεων με επαγγελματίες μεσάζοντες που συστήνουν πελάτες στην Τράπεζα, που οδήγησε σε μείωση του χαρτοφυλακίου των μεσαζόντων από 1,601 σε 324.

Από το 2015

  • Τον τερματισμό/παγοποίηση 5.359 πελατειακών σχέσεων αποκλειστικά και μόνο για λόγους συμμόρφωσης με θέματα καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος που αντιστοιχούν σε πάνω από €3.6 δις κύκλου εργασιών και ετήσια καθαρή κερδοφορία ύψους €10.5 εκατ.
  • Την απόρριψη 2.937 δυνητικά νέων πελατειακών σχέσεων

Μετά την επιτυχή εφαρμογή του πιο πάνω μοναδικά εύρωστου πλαισίου, η Τράπεζα Κύπρου έλαβε ανεξάρτητη αναγνώριση της αποδεδειγμένα μοναδικής μεταμόρφωσης της, η οποία οδήγησε στη δημιουργία μιας νέας εταιρικής κουλτούρας ηθικής, ως ακολούθως:

 

  • Η Τράπεζα μας έχει επιτυχώς εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (με έναν από τους πιο απαιτητικούς και αυστηρούς κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης διεθνώς) και είναι σήμερα η μόνη εταιρεία στην Κύπρο, που ανταποκρίνεται πλήρως τόσο με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
  • Θετικά σχόλια και ανατροφοδότηση που λαμβάνεται από διάφορες ρυθμιστικές αρχές για το νέο επίπεδο συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας Κύπρου.
  • Η Τράπεζα μας κέρδισε το Βραβείο για βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση της διαφθοράς και την προώθηση της διαφάνειας, της Διεθνούς Διαφάνειας Κύπρου για το 2016.
  • Η Τράπεζα μας κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Κύπρο για το 2017, από το World Finance (UK).
  • Η Τράπεζα μας κέρδισε το Βραβείο Τράπεζα της Χρονιάς (Κύπρος) 2017 και 2018 από τα Βραβεία επιχειρηματικής αριστείας του Corporate Insider.

Αυτή η νέα κουλτούρα αξιών της νέας μας Τράπεζας αποτελεί την εγγύηση της σχέσης με τους μετόχους, τους πελάτες, τις ρυθμιστικές αρχές και τους άλλους εταίρους μας!

 

BOC AML flyer