ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,710 0,020
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,740 0,050
Τελ. Ενημέρωση 17:13

Διοικητικό Συμβούλιο

Διαθέτουμε παγκοσμίου κλάσης Διοικητικό Συμβούλιο, με επικεφαλής τον Πρόεδρό μας, Δρ Josef Ackermann. Το Συμβούλιο προσδίδει στην Τράπεζα πλούσια εμπειρία στα τραπεζικά και το επιχειρείν.

Πρόεδρος

Δρ Josef Ackermann (Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος)

Αντιπρόεδρος

κ. Maksim Goldman

Εκτελεστικά Μέλη

Δρ Χριστόδουλος Πατσαλίδης

κ. John Patrick Hourican

Μη Εκτελεστικά Μέλη

κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης (Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος)

κ. Μιχάλης Σπανός (Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος)

κα. Anat Bar-Gera (Ανεξάρτητη Διοικητική Σύμβουλος) τελεί υπό την έγκριση της ΕΚΤ

κ. Arne Berggren (Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος)

κα. Lyn Grobler (Ανεξάρτητη Διοικητική Σύμβουλος)

Δρ Michael Heger (Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος)

κ. James B. Lockhart III (Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος) τελεί υπό την έγκριση της ΕΚΤ