Κύπρος

Η Τράπεζα Κύπρου δραστηριοποιείται στην εγχώρια τραπεζική με κύριο πυρήνα εσόδων τη Λιανική Τραπεζική και την Τραπεζική Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Η Τράπεζα  αποτελεί τον υπ’ αριθμό ένα προμηθευτή τραπεζικών υπηρεσιών Λιανικής Τραπεζικής στην Κύπρο με πέραν των 775,000 πελατών, λιανικής τραπεζικής  και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Επίσης, η Εταιρική Τραπεζική και οι Διεθνείς Τραπεζικές Υπηρεσίες, Wealth & Markets,  συνεισφέρουν από κοινού, με ποσοστό 53.7%, στα συνολικά έσοδα του Συγκροτήματος.

Το Τμήμα Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών έχει επιτύχει να αυξήσει σημαντικά τον ρυθμό αναδιάρθρωσης των δανείων, και να μειώσει τον αριθμό των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων (NPEs) που κατέχει η Τράπεζα.

Το Συγκρότημα δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα παροχής ασφαλειών μέσω  των δύο θυγατρικών εταιρειών του, της EuroLife και των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου.

Οι εταιρείες θεωρούνται πρωτοπόρες στον τομέα της ασφάλισης ζωής και της ασφάλισης γενικού κλάδου, με σημαντική συνεισφορά στην οικονομία, μέσω μιας προσεκτικής ανάληψης και διαχείρισης αποζημιώσεων.

 

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.