ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,590 -0,110
Τελ. Ενημέρωση 14:21
LSE(BOCH) 1,610 -0,060
Τελ. Ενημέρωση 12:21

Κύπρος

Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου έχει ως κύριο πυρήνα εσόδων του την εγχώρια τραπεζική δραστηριότητά του, η οποία και περιλαμβάνει κυρίως, τη Λιανική Τραπεζική και την Τραπεζική Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ενώ η Εταιρική Τραπεζική και οι Διεθνείς Τραπεζικές Υπηρεσίες, Wealth & Markets,  συμβάλλουν από κοινού σε ποσοστό 53.7% των συνολικών εσόδων του Συγκροτήματος.

Η Τράπεζα αποτελεί τον υπ’ αριθμό ένα προμηθευτή τραπεζικών υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής στην Κύπρο, και ξεπερνά τους 775,000 πελάτες, καταναλωτές και ΜΜΕ. Ο τομέας Λιανικής Τραπεζικής και ΜΜΕ εξυπηρετεί Κύπριους και αλλοδαπούς πελάτες στην Κύπρο, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Τμήμα Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών πέτυχε να αυξήσει σημαντικά τον ρυθμό αναδιάρθρωσης των δανείων, και να μειώσει τον αριθμό των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων (NPEs) που κατέχει η Τράπεζα. Με την αύξηση του κύκλου των εγχώριων τραπεζικών εργασιών, κατ’ αναλογία του συνόλου των εργασιών του Συγκροτήματος, ο συσχετισμός ανάμεσα στην κερδοφορία της Τράπεζας και την ανακάμπτουσα κυπριακή οικονομία αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση.

Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα παροχής ασφαλειών μέσω  των δύο θυγατρικών εταιρειών του, EuroLife και GIC. Η Τράπεζα απέκτησε, επίσης, μερίδιο στη CNP, ως μέρος της απορρόφησης του κύκλου εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας υπό την ονομασία  Laiki Transfer Decrees, αλλά δεν ασκεί κανένα πρακτικό έλεγχο στην εν λόγω ασφαλιστική.

Η EuroLife και η GIC θεωρούνται πρωτοπόρες στον τομέα της ασφάλισης ζωής και της ασφάλισης γενικού κλάδου, αντίστοιχα. Οι δυο εταιρείες κάνουν χρήση του εκτενούς δικτύου των Καταστημάτων και των πελατών της Τράπεζας κατά την πώληση των προϊόντων τους. Κύριος στόχος τους είναι να διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους και να συνεισφέρουν στην οικονομία του τόπου, μέσω μιας προσεκτικής ανάληψης και διαχείρισης αποζημιώσεων. Επιπρόσθετα, στοχεύουν στην αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσω της προσφοράς ενός ευρύτερου φάσματος προϊόντων και υπηρεσιών, και ιδιαίτερα μέσω της στόχευσης πελατών κάτω των 40 χρόνων.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.