Επιβράβευση συνεπών δανειοληπτών

H Tράπεζα Κύπρου προχωρεί στην υλοποίηση της δέσμευσης της, για έμπρακτη στήριξη των συνεπών δανειοληπτών της.

Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες τους, η Τράπεζα εφαρμόζει το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Συνεπών Δανειοληπτών με σκοπό να συμβάλει μέσω του προγράμματος επιβράβευσης «Ανταμοιβή» στην αποφόρτισή τους σε περιόδους κατά τις οποίες το κόστος ζωής είναι υψηλό.

Περισσότερες Πληροφορίες (Q&A)

 • Η Τράπεζα Κύπρου επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Βασικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΒΕΕΚΤ) ή ΕURIBOR τα οποία δόθηκαν πριν τις 30 Σεπτεμβρίου του 2022 με βάση τα  κριτήρια που αναφέρονται πιο κάτω.

 • Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν δυνητικά όλοι οι κάτοχοι Στεγαστικών Δανείων που φέρουν τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

  • χορηγήθηκαν πριν τις 30 Σεπτέμβριου του 2022.
  • τιμολογούνταν με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση ΒΕΕΚΤ ή ΕURIBOR στις 30 Ιουνίου 2023.
  • Υποθήκη σε πρώτη κατοικία Αγοραίας αξίας (OMV) μέχρι και 350 χιλιάδες ευρώ, σύμφωνα με τα αρχεία της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2023.
  • Το Στεγαστικό Δάνειο είναι εξυπηρετούμενο κατά τις 30 Ιουνίου 2023.

  Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω κριτήρια συμμετοχής, οι ακόλουθες προϋποθέσεις θα πρέπει να ικανοποιούνται για περίοδο 6 μηνών, από 30 Ιουνίου 2023 μέχρι 31 Δεκέμβριου 2023:

  • Όλες οι διευκολύνσεις του δανειολήπτη εξυπηρετούνται κανονικά σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα αποπληρωμής τους,  χωρίς να παρουσιάζουν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις.
  • Οι δανειολήπτες δεν έτυχαν ειδικής ρύθμισης σε οποιεσδήποτε διευκολύνσεις τους από τις 30 Σεπτέμβριου του 2022 και μέχρι το τέλος της 6μηνης περιόδου (δηλ. μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023).
 • Η επιβράβευση θα δίνεται μέσω δωρεάν βαθμών στο πλαίσιο του σχεδίου «Ανταμοιβή» (Πρόγραμμα Επιβράβευσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου).

  Οι δικαιούχοι θα λάβουν αναλογικά 25 χιλιάδες βαθμούς ανά 100 χιλιάδες ευρώ στο μέσο υπόλοιπο του εν λόγω στεγαστικού δανείου τους κατά την περίοδο 30 Ιουνίου 2023 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 (αντίστοιχη χρηματική αξία €250), νοουμένου ότι πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σημείο 2, πιο πάνω.

  Παράδειγμα

  Ένας κάτοχος Στεγαστικού Δανείου το οποίο δόθηκε πριν τον Σεπτέμβριο του 2022 με υποθήκη σε πρώτη κατοικία, αξίας 350 χιλιάδων ευρώ το οποίο είχε υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2023 95 χιλιάδες ευρώ και στις 31 Δεκεμβρίου 2023 85 χιλιάδες ευρώ (μέσος όρος:90 χιλιάδες ευρώ)  θα λάβει 22,500 βαθμούς Ανταμοιβής που αντιστοιχούν σε αγορές αξίας 225 ευρώ και μπορούν να εξαργυρωθούν μέσω αγορών σε οποιεσδήποτε από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο σχέδιο «Ανταμοιβή».

  Στo σχέδιο «Ανταμοιβή» συμμετέχουν πάνω από 280 έμποροι από όλους τους τομείς της οικονομίας σε είδη ένδυσης, εστιατόρια, αρτοποιεία, υπεραγορές, ηλεκτρονικά είδη, DIY, πρατήρια καυσίμων, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία και πολλά άλλα.

  Για πληροφορίες σχετικά με τους εμπόρους που συμμετάσχουν στο σχέδιο «Ανταμοιβή» αποταθείτε  εδώ

 • Οι βαθμοί ανταμοιβής στους δικαιούχους του Προγράμματος θα πιστωθούν αυτόματα  στο λογαριασμό του σχεδίου «Ανταμοιβή» του δανειολήπτη, μετά το τέλος της 6μηνης περιόδου (δηλ. μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2023), νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα ως αναφέρονται στο σημείο 2 πιο πάνω.

  Όπου δικαιούχος δανειολήπτης δεν κατέχει κάρτα της Τράπεζας Κύπρου τότε θα ενημερωθεί αναλόγως και θα μπορεί να αιτηθεί χρεωστική κάρτα μέσω του “Quick Hub” στο Internet Banking ή στο ΒΟC Mobile App. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής για το πρώτο έτος θα επιστρέφεται.

 • Όλοι οι δυνητικά δικαιούχοι θα συμπεριληφθούν αυτόματα στο Πρόγραμμα, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες δεδομένου ότι είναι κάτοχοι  τουλάχιστο μιας κάρτας της Τράπεζας Κύπρου και θα ενημερωθούν μέσω 1bank και mobile banking ή μέσω γραπτής επιστολής.  Σε σχέση με τους δυνητικούς δικαιούχους οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι οποιασδήποτε κάρτας της Τράπεζας Κύπρου, βλέπε πιο πάνω, σημείο 4.

  Οι βαθμοί Ανταμοιβής θα δοθούν μετά το πέρας των 6 μηνών (δηλ. μετά την 31 Δεκεμβρίου 2023), εφόσον τηρούνται όλα τα πιο πάνω κριτήρια.

 • Σχετικές οδηγίες για τη λειτουργία του σχεδίου «Ανταμοιβή» μπορείτε να βρείτε εδώ