QuickCards

Υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά

 • Ισχύει για τις πιστωτικές κάρτες

  Αegean Mastercard, Mastercard Classic, Visa Classic 

 • Μέχρι €5.000

  και χωρίς προσωπικές εγγυήσεις ή άλλες εξασφαλίσεις

 • Χωρίς έξοδα

  διευθέτησης ή ετοιμασίας εγγράφων

 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής

  χωρίς επίσκεψη στο κατάστημα

Αιτηθείτε online για QuickCard

Ποσό χρηματοδότησης

μέχρι €5,000

Συμπληρώστε την αίτηση

εύκολα και γρήγορα

Λάβετε απόφαση

άμεσα

Αιτηθείτε online εδώ

Περισσότερες Πληροφορίες

 • Σε ποιους απευθύνεται το προϊόν;

  Σε μόνιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Αν δεν είστε μόνιμος κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή αν δεν διαμένετε στην Κυπριακή Δημοκρατία τον τελευταίο ένα (1) χρόνο, απευθυνθείτε στους Λειτουργούς Εξυπηρέτησης στο Δίκτυο Καταστημάτων μας.

  Πώς μπορώ να ελέγξω σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αίτησή  μου;

  Θα ενημερώνεσαι μέσω μηνύματος στο κινητό σου και μέσω της 1bank.

  Ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλω;

  Πιθανόν να ζητηθεί αποδεικτικό των εισοδημάτων σου μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης.

  Υπάρχουν έξοδα για την αίτηση;

  Τα προϊόντα QuickCards προσφέρονται χωρίς οποιαδήποτε αρχικά τραπεζικά έξοδα (διευθέτησης ή ετοιμασίας συμβολαίων).

  Ισχύει χρέωση συνδρομής ανάλογα με τον τύπο της κάρτας. Μπορείς να ενημερωθείς από τον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων.

  Τι συνεπάγονται η αυτοματοποιημένη αξιολόγηση της αίτησής μου, η αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης απόφασης και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

  Οι αιτήσεις για προϊόντα QuickCards αξιολογούνται ηλεκτρονικά βάσει της πιστοληπτικής σου ικανότητας, της δυνατότητας αποπληρωμής και της εκάστοτε πιστωτικής πολιτικής της Τράπεζας.

  Απόφαση για έγκριση ή απόρριψη αίτησης που υποβλήθηκε διαδικτυακά λαμβάνεται αφού τύχουν επεξεργασίας τα προσωπικά σου δεδομένα, χρησιμοποιώντας μόνο αυτοματοποιημένα μέσα (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ), χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και μόνο αφού μας δώσεις τη ρητή σου συγκατάθεση.

  Η δημιουργία προφίλ με τη διαδικασία αυτή συνεπάγεται την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων για ανάλυση, αξιολόγηση και πρόβλεψη της πιστοληπτικής σου ικανότητας και δυνατότητας αποπληρωμής της διευκόλυνσης.

  Η Τράπεζα θα κάνει χρήση μόνο των αναγκαίων πληροφοριών που επιτρέπουν την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σου ικανότητας και δυνατότητας αποπληρωμής, ώστε να μπορεί να λάβει υπεύθυνη, δίκαιη και ενημερωμένη απόφαση για χορήγηση ή όχι πιστωτικής διευκόλυνσης.

  Η Τράπεζα θα κάνει χρήση πληροφοριών που εσύ παρέχεις, καθώς επίσης και πληροφοριών που προκύπτουν από εσωτερικές πηγές της Τράπεζας (δηλαδή προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας σου, στοιχεία για απασχόληση, εισοδήματα, έξοδα, οικογενειακή δομή, καταναλωτικές συνήθειες, συμπεριφορά με άλλους λογαριασμούς/διευκολύνσεις/εγγυήσεις/εξασφαλίσεις, καθυστερημένες οφειλές σε άλλους λογαριασμούς/διευκολύνσεις, χρέη βάσει δικαστικής απόφασης, το κατά πόσο τα προσωπικά σου δεδομένα έχουν επιβεβαιωθεί, ενημερώσεις για σκοπούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) καθώς και από εξωτερικές πηγές (δηλαδή στοιχεία πτώχευσης όπως οφειλές, μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και χρέη βάσει δικαστικής απόφασης σε άλλες τράπεζες από το Artemis Credit Bureau).  Μπορείς να μάθεις περισσότερα στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας.

  Επίσης, η αίτηση δύναται να παραπεμφθεί αυτόματα στην Τράπεζα για περαιτέρω αξιολόγηση από λειτουργό.

  Σε περίπτωση απόρριψης, έχω δικαίωμα ένστασης κατά της αυτοματοποιημένης απόφασης;

  Ναι, υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσεις επανεξέταση της αίτησης από λειτουργό της Τράπεζας επικοινωνώντας με το κατάστημα που σε εξυπηρετεί.

  Μπορώ να αποχωρήσω από την διαδικασία αίτησης ανά πάσα στιγμή είτε πριν την υποβολή της αίτησης είτε και μετά την λήψη απόφασης από την Τράπεζα;

  Μπορείς να αποσύρεις την αίτησή σου ανά πάσα στιγμή. Εάν καταχωρήσεις οποιαδήποτε στοιχεία, έχεις την επιλογή αποθήκευσής τους και συνέχισης της υποβολής της αίτησης σε μεταγενέστερο στάδιο ή και απόσυρσης της αίτησης. Εάν επιλέξεις να αποσύρεις την αίτησή σου, τα στοιχεία που έχεις καταχωρήσει δεν θα αποθηκευτούν. Η αίτησή σου αποσύρεται αυτόματα εάν παραμείνει αδρανής για διάστημα 15 ημερών.

  Σε περίπτωση που η Τράπεζα έχει ήδη λάβει απόφαση, μπορείς και πάλι να αποσύρεις την αίτησή σου ανά πάσα στιγμή πριν προχωρήσεις στην υπογραφή των συμβολαίων αλλά εντός του χρόνου ισχύος της απόφασης η οποία αναφέρεται στη σχετική κοινοποίηση για την παραχώρηση της διευκόλυνσης. Αυτό δεν επηρεάζει τα άλλα δικαιώματά σου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων.

  Έχεις επίσης τη δυνατότητα να αποχωρήσεις από τη σύμβαση εντός καθορισμένης προθεσμίας και υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση θα σου δοθούν μέσω της προσυμβατικής πληροφόρησης, καθώς επίσης και στη σύμβαση παραχώρησης της διευκόλυνσης.

  Με ποιο τρόπο η Τράπεζα Κύπρου διασφαλίζει την ιδιωτικότητά μου και τη διαχείριση των προσωπικών μου δεδομένων;

  Η Τράπεζα δεσμεύεται να διασφαλίζει την ιδιωτικότητά σου και την διαχείριση των προσωπικών σου δεδομένων με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας, όπου επίσης θα βρεις και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σου, όπως π.χ. το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα να ζητήσεις διόρθωση, το δικαίωμα υποβολής παραπόνου κ.α.

  Πώς μπορώ να υπογράψω τα έγγραφα της σύμβασής μου μετά την έγκριση; Είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής;

  Αφού η αίτησή σου εγκριθεί, θα λάβεις σχετικό μήνυμα τόσο στο κινητό σου όσο και στην 1bank.

  Θα μπορείς να επιλέξεις να υπογράψεις με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής νοουμένου ότι πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Αν δεν επιλέξεις να υπογράψεις με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής ή αν δεν πληρούνται τα κριτήρια που έχουν τεθεί, η υπογραφή των εγγράφων θα πραγματοποιηθεί στο Κατάστημα που σε εξυπηρετεί, εκτός αν έχεις υποδείξει διαφορετικά κατά τη διάρκεια της αίτησης.

  Η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής στο παρόν στάδιο είναι διαθέσιμη μόνο για αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του BoC Mobile app.

  Ποια είναι τα κριτήρια για χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής;

  • Οι λογαριασμοί αποκοπής εξόδων και μηνιαίας οφειλόμενης καταβολής να ανήκουν αποκλειστικά σε σένα. Αν δεν υπάρχουν σου δίνεται η δυνατότητα ανοίγματος νέου λογαριασμού e-Instant.  Στον λογαριασμό υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης χρεωστικής κάρτας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές στο διαδίκτυο και σε εμπόρους.   Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διενέργεια συναλλαγών μέσω της 1bank και για πληρωμή δόσεων δανείων και καρτών
  • Η γλώσσα έκδοσης των εγγράφων να είναι η γλώσσα επικοινωνίας σου
  • Να μην έχουν καθοριστεί πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις στη χρηματοδότηση από λειτουργό της Τράπεζας

  Σε περίπτωση που δικαιούμαι να υπογράψω με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής πώς γίνεται η αγορά και τι κόστος έχει;

  Η ηλεκτρονική υπογραφή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υπογραφή των εγγράφων που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε επιβάρυνση.

  Πόσο σύντομα μπορώ να έχω πρόσβαση στο νέο όριο;

  Σε περίπτωση που η αίτησή σου εγκριθεί, το όριο θα είναι διαθέσιμο το αργότερο την εργάσιμη μέρα που ακολουθεί την ημερομηνία υπογραφής των εγγράφων της σύμβασης.

  Πώς μπορώ να πληρώνω το μηνιαίο οφειλόμενο ποσό της πιστωτικής κάρτας;

  Σου προτείνουμε όπως η πληρωμή του μηνιαίου οφειλόμενου ποσού της πιστωτικής σου κάρτας γίνεται μέσω αυτόματης εντολής από τον λογαριασμό σου. Εάν δεν διατηρείς λογαριασμό, μπορείς να προχωρήσεις σε άνοιγμα ενός, μέσω των ψηφιακών καναλιών ή στο κατάστημα που σε εξυπηρετεί. Εναλλακτικά, μπορείς να πληρώνεις το οφειλόμενο ποσό σε μετρητά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας, ΑΤΜ ή μέσω μεταφοράς από λογαριασμό που διατηρείς με την Τράπεζα Κύπρου ή με οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα.

  Υπάρχει συνδρομή για την πιστωτική κάρτα;

  Ναι. Κατά το άνοιγμα της πιστωτικής κάρτας χρεώνεται η συνδρομή. Η συνδρομή χρεώνεται μηνιαίως ή ετησίως ανάλογα με το είδος της κάρτας. Μπορείς να ενημερωθείς για το ύψος και την συχνότητα της συνδρομής από τον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων.

  Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά με την πληρωμή της πιστωτικής κάρτας;

  • Μπορείς να δώσεις γραπτές οδηγίες, ώστε το οφειλόμενο ποσό να καταβάλλεται αυτόματα από το λογαριασμό σου. Μπορείς να επιλέξεις την πληρωμή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού ή ποσοστού επί αυτού. Μπορείς να καταθέτεις επιπρόσθετα ποσά οποτεδήποτε επιθυμείς μέσω μετρητών ή μεταφοράς από λογαριασμό που διατηρείς με την Τράπεζα Κύπρου ή με οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα.
  • Οι πληρωμές πρέπει να γίνονται πριν ή κατά την καθορισμένη ημερομηνία η οποία αναγράφεται στην μηνιαία κατάσταση λογαριασμού. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρώνεις επιπρόσθετα έξοδα.
  • Μπορείς να αλλάξεις το ποσοστό μηνιαίας δόσης οποτεδήποτε επιθυμείς μετά από γραπτές οδηγίες σου στο κατάστημα που σε εξυπηρετεί.

  Πώς μπορώ να παραλάβω την κάρτα και τον κωδικό (ΡΙΝ);

  Μπορείς να παραλάβεις την κάρτα σου ταχυδρομικά στην διεύθυνση που τηρείται στα αρχεία της Τράπεζας. Έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις την ταχυδρομική διεύθυνση για την συγκεκριμένη κάρτα, κατά την διάρκεια της αίτησης.

  Ο κωδικός (ΡΙΝ) είναι διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής BoC Mobile app.

  Δεν είμαι πελάτης της Τράπεζας. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;

  Ναι. Μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή BoC Mobile app και να κάνεις εγγραφή. Στη συνέχεια, θα έχεις τη δυνατότητα να συνδεθείς με την 1bank (ισχύουν όροι και προϋποθέσεις). Μπορείς να αιτηθείς την διευκόλυνση αυτή μέσω Internet Banking ή μέσω της εφαρμογής BoC Mobile app.