Κάλυψη Αναλυτών

 #

 Εταιρία

Όνομα       

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

1

Wood & Company

Alex Boulougouris

alex.boulougouris@wood.com

2

KBW

Hugo CCruz

cruzh@kbw.com

3

Axia

Alevizos Akevizakos

Alevizos.Alevizakos@Axiavg.com

4

HSBC

Cihan Saraoğlu

cihansaraoglu@hsbc.com.tr

5

Numis

James Hamilton

j.hamilton@numis.com

6 Research Greece  Dimitris Giannoulis 

dimitris.giannoulis@researchgreece.com