Κέντρο Καινοτομίας IDEA

Το Κέντρο Καινοτομίας IDEA είναι το μεγαλύτερο μη κερδοσκοπικό εκκολαπτήριο-επιταχυντής για νεοφυείς επιχειρήσεις, που ιδρύθηκε και υποστηρίζεται από την Τράπεζα Κύπρου, καθώς και από άλλους εταίρους. Αποτελεί επιχειρηματικό κόμβο για ανερχόμενους Κύπριους επιχειρηματίες.

Ακρογωνιαίος λίθος του IDEA είναι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Καινοτόμων Επιχειρήσεων, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκκόλαψης-επιτάχυνσης, το οποίο φιλοξενεί νεοφυείς επιχειρήσεις για περίοδο 9 έως 12 μηνών. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί με βάση διεθνή πρότυπα, είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των νεοφυών επιχειρήσεων και αναθεωρείται ετησίως, ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες τάσεις. Μέσω του εκτεταμένου πάνελ των περισσοτέρων από 70 επιφανών μεντόρων και εκπαιδευτών που εργάζονται κυρίως αφιλοκερδώς, οι νεοφυείς επιχειρήσεις συνεργάζονται στενά με καταξιωμένους επιχειρηματίες του κλάδου για να λαμβάνουν ανατροφοδότηση, καθοδήγηση, συμβουλές και επαγγελματικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Ορόσημα

  • 82 νεοφυείς επιχειρήσεις υποστηρίχθηκαν έως το 2022 (7 νεοφυείς επιχειρήσεις εντάχθηκαν το 2022 & 7 νέες εταιρείες ιδρύθηκαν)
  • €336.000 σε δωρεάν υπηρεσίες (€48.000 σε 7 εταιρείες) το 2022
  • €60.000 χρηματοδοτική στήριξη (€12.000 σε 5 εταιρείες) το 2022
  • 90+ δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ως το 2022
  • 70 Μέντορες & 42 Εκπαιδευτές ως το 2022
  • 190 εταιρείες εκπαιδεύτηκαν από το 2015

Το 2022, το IDEA αναγνωρίστηκε ως πολύτιμος εταίρος από την Πολιτεία με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής, υλοποιώντας έτσι τον στρατηγικό πυλώνα του για συνεργασία μεταξύ Δημόσιου – Ιδιωτικού τομέα. Το Μνημόνιο συμπεριλάμβανε την παραχώρηση χορηγίας ύψους €100,000 προς δύο νεοφυείς επιχειρήσεις του IDEA, καθώς επίσης τη διεξαγωγή κοινών δράσεων με στόχο την ενίσχυση της νεανικής, καινοτόμου επιχειρηματικότητάς.

Το 2022, το IDEA έδωσε ζωή σε καινοτόμες επιχειρήσεις που σχετίζονται με τους τομείς υγείας, πράσινης τεχνολογίας και τουρισμού μέσω των σημερινών νεοφυών επιχειρήσεων του: MedicalHub, Premno, Humeral, Verum et Accuratus and LuvMySelf.

IDEA Newsletter

Tο δελτίο σάς ενημερώνει τακτικά για τις τελευταίες μας ενέργειες και εκδηλώσεις, καθώς και για την πρόοδο των έργων μας. Παρέχει συνοπτικές πληροφορίες για ό,τι έχουμε επιτύχει, και επικεντρώνεται σε όσα σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
(στα Αγγλικά)

Διαβάστε εδώ

Κέντρο Καινοτομίας IDEA