Στρατηγική Ανάπτυξης

Η απόδοση του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου συνδέεται άμεσα με την κυπριακή οικονομία. Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο υπολογίζεται στο 89% του συνόλου των δανείων του Συγκροτήματος και στο 89% του συνόλου των καταθέσεων του Συγκροτήματος, όπως διαμορφώθηκαν στις 30 Ιουνίου 2018. Η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών της χώρας θα έχει θετικό αντίχτυπο στην ανάπτυξη της κερδοφορίας της Τράπεζας.

Η ανάπτυξη που παρατηρείται στον νέο δανεισμό, έχει ως επίκεντρο τον καταναλωτή και τους τομείς μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη νέου δανεισμού στην Κύπρο επικεντρώνεται σε επιλεγμένους κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι είναι συμβατοί με το προφίλ κινδύνου της Τράπεζας, όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, τις επαγγελματικές υπηρεσίες, ο τομέας της τεχνολογίας, της πληροφορικής/επικοινωνίας, της ενέργειας, της εκπαίδευσης και των οικολογικών έργων.

Η Τράπεζα επιτυγχάνει τη βελτίωση του προφίλ κινδύνου της μέσω της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων τόσο οργανικά όσο και μέσω πώλησης τους, της πώλησης μη κύριων περιουσιακών στοιχείων, ενώ ενισχύει τη ρευστότητά και την κεφαλαιακή της θέση και επικεντρώνεται, παράλληλα, στη διαφοροποίηση των εσόδων της μέσω της αύξησης των προμηθειών και δικαιωμάτων από διεθνείς υπηρεσίες και συναλλαγές, ( της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων μέσω υπηρεσιών wealth management και ασφαλειών.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.