Γιατί στην Τράπεζα Κύπρου

Λειτουργούμε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που μας υποχρεώνει να επιλέγουμε προσοντούχο προσωπικό, το οποίο να δεσμεύεται στις αξίες και τους στόχους μας. Αναλαμβάνουμε να προσφέρουμε στους εργαζομένους μας τις κατάλληλες εργασιακές συνθήκες, ώστε να αναγνωρίζεται η αξία και η προσφορά τους σε ένα περιβάλλον στο οποίο διασφαλίζονται οι αρχές της ισότητας, της εμπιστοσύνης, του σεβασμού και της αξιοπιστίας.

 

 Στην Τράπεζα Κύπρου:

 • Σεβόμαστε τη μοναδικότητα και την πραγματική αξία του κάθε ατόμου.

 • Παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι απαλλαγμένο από διακρίσεις, παρενοχλήσεις, εκφοβισμό ή θυματοποίηση οποιουδήποτε είδους.

 • Διασφαλίζουμε ότι το προσωπικό μας λαμβάνει την κατάλληλη εκπαίδευση, καθοδήγηση και ανάπτυξη ανάλογα με την ανάγκη του  ρόλου του.

 • Διασφαλίζουμε ότι του παρέχεται η ευκαιρία να αναπτύξει τις δεξιότητές του και να αποκτήσει νέες ικανότητες.

 • Παρέχουμε στο προσωπικό μας ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη.

 • Αξιολογούμε την επίδοσή του αντικειμενικά και εποικοδομητικά.

 • Λαμβάνουμε τακτική ανατροφοδότηση από το προσωπικό μας, κάτι το οποίο μας βοηθά να βελτιωνόμαστε.

 • Έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του προσωπικού μας.

 • Ακολουθούμε τους κανονισμούς ασφάλειας και υγείας.

 Ωφελήματα

Προσφέρουμε ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών για τους εργαζομένους μας, το οποίο περιλαμβάνει:

 • Ταμείο Προνοίας

 • Ταμείο Υγείας

 • Ασφάλεια ζωής

 • Χαμηλότοκα δάνεια.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.