Γιατί στην Τράπεζα Κύπρου

Λειτουργούμε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που μας υποχρεώνει να επιλέγουμε προσοντούχο προσωπικό, το οποίο να δεσμεύεται στις αξίες και τους στόχους μας. Αναλαμβάνουμε να προσφέρουμε στους εργαζομένους μας τις κατάλληλες εργασιακές συνθήκες, ώστε να αναγνωρίζεται η αξία και η προσφορά τους σε ένα περιβάλλον στο οποίο διασφαλίζονται οι αρχές της ισότητας, της εμπιστοσύνης, του σεβασμού και της αξιοπιστίας.