Εργασία στην Τράπεζα Κύπρου

Είμαστε ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμού της Κύπρου.

Aναζητούμε για πρόσληψη ενθουσιώδη, ταλαντούχα και δραστήρια άτομα από όλα τα ακαδημαϊκά υπόβαθρα, τα οποία δεσμεύονται  στις βασικές μας αξίες (Ακεραιότητα, Αξιοπιστία, Συνεργασία, Επαγγελματισμός, Καινοτομία) και στη μακροπρόθεσμη οικοδόμηση ενός βιώσιμου και υπεύθυνου οργανισμού.

Οι εργαζόμενοί μας μπορούν να αναλάβουν μια ποικιλία ρόλων κατά τη σταδιοδρομία τους και να αποκτήσουν ευρεία εμπειρία, υπηρετώντας σε θέσεις πρώτης γραμμής και σε υποστηρικτικές λειτουργίες, σε διάφορα τμήματα και τοποθεσίες.