ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,592 0,000
Τελ. Ενημέρωση 17:06
LSE(BOCH) 1,560 -0,060
Τελ. Ενημέρωση 18:35

Η Εικόνα μας

Συνεχίζουμε να επιτυγχάνουμε τους στρατηγικούς μας στόχους με σκοπό να γίνουμε ένα πιο δυνατό πιστωτικό ίδρυμα, ικανό να στηρίξει την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, και να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους του στο μεσοπρόθεσμο διάστημα.

 

Μείωση Κινδύνου

Συστηματική μείωση προβληματικών δανείων

Συνολικά τα Μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 49% από τον Δεκέμβριο 2014

Το ποσοστό κάλυψης με προβλέψεις των Μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στο 52% (περιλαμβανομένου της επίδρασης από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9)

Ισχυρή Ρευστότητα

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 2.2% σε τριμηνιαία βάση σε €16.9 δις το γ' τρίμηνο 2018

Πλήρης συμμόρφωση με τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις ρευστότητας (Συγκρότημα: ΔΚΡ στο 220%, ΔΚΣΧ στο 117%, Τράπεζα: ΔΚΡ περιλαμβανομένου και της Πρόσθετης Απαίτησης Ρευστότητας στο 162%)

Κεφαλαιακή Θέση

Ο συνολικός δείκτης Κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 13.4%

Οι δείκτες κεφαλαίου είναι πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις

Σημαντικό Μερίδιο Αγοράς σε ανακάμπτουσα οικονομία

Σημαντικά μερίδια αγοράς στην Κύπρο

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.