Κάλυψη Αναλυτών

 #

 Εταιρία

Όνομα       

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

1

Wood & Company

Alex Boulougouris

alex.boulougouris@wood.com

2

Citi

Kaiwan Hoshang Master &

Ronak Sharad Shah

kaiwan.hoshang.master@citi.com &

ronak.sharad.shah@citi.com

3

KBW

Daragh Quinn

dquinn@kbw.com

4

Axia

Jonas Floriani

Jonas.Floriani@Axiavg.com

5

HSBC

Cihan Saraoğlu

cihansaraoglu@hsbc.com.tr