Κάλυψη Αναλυτών

 #

 Εταιρία

Όνομα       

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

1

Wood & Company

Alex Boulougouris

alex.boulougouris@wood.com

2

KBW

Daragh Quinn

dquinn@kbw.com

3

Axia

Jonas Floriani

Jonas.Floriani@Axiavg.com

4

HSBC

Cihan Saraoğlu

cihansaraoglu@hsbc.com.tr