ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,570 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 15:49
LSE(BOCH) 1,590 0,030
Τελ. Ενημέρωση 18:29

Πιστοληπτική Αξιολόγηση

Moody's Investors Service

Βασική Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Επιβεβαιώθηκε σε «caa1» στις 24 Ιανουαρίου 2019

Βραχυπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Επιβεβαιώθηκε σε «Not-Prime» στις 24 Ιανουαρίου 2019

Μακροπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αναβαθμίστηκε σε «Β3» στις 24 Ιανουαρίου 2019 (θετική προοπτική)

Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Κινδύνων: Επιβεβαιώθηκε σε «B1(cr)» / Επιβεβαιώθηκε σε «Not-Prime (cr)» στις 24 Ιανουαρίου 2019

Μακροπρόθεσμη Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Κινδύνων σε εγχώριο και ξένο νόμισμα: Αναβαθμίστηκε σε «Β1» στις 24 Ιανουαρίου 2019

Βραχυπρόθεσμη Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Κινδύνων σε εγχώριο και ξένο νόμισμα: Επιβεβαιώθηκε σε «Not-Prime» στις 24 Ιανουαρίου 2019

 

Fitch Ratings

Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση Αθέτησης: Επιβεβαιώθηκε σε «B-» στις 21 Μαρτίου 2019 (θετική προοπτική)

Βραχυπρόθεσμη Αξιολόγηση Αθέτησης: Επιβεβαιώθηκε σε «B» στις 21 Μαρτίου 2019

Αξιολόγηση Βιωσιμότητας: Επιβεβαιώθηκε σε «b-» στις 21 Μαρτίου 2019

 

S&P GlobalRatings

Μακροπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αναβαθμίστηκε σε «Β+» στις 30 Αυγούστου 2018 (σταθερή προοπτική)

Βραχυπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Επιβεβαιώθηκε σε «B» στις 30 Αυγούστου 2018

Μακροπρόθεσμη Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Εξυγίανσης: Αξιολογήθηκε σε «Β+» στις 29 Ιουνίου 2018

Βραχυπρόθεσμη Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Εξυγίανσης: Αξιολογήθηκε σε «Β» στις 29 Ιουνίου 2018

 

Capital Intelligence

Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση σε Ξένο Συνάλλαγμα: Αναβαθμίστηκε σε «ΒΒ-» με σταθερή προοπτική στις 17 Οκτωβρίου 2018

Βραχυπρόθεσμη Αξιολόγηση σε Ξένο Συνάλλαγμα: Επιβεβαιώθηκε σε «Β» με σταθερή προοπτική στις 17 Οκτωβρίου 2018

Χρηματοοικονομική ευρωστία: Αναβαθμίστηκε σε «ΒB-» με αναθεωρημένη προοπτική από θετική σε σταθερή στις 17 Οκτωβρίου 2018

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.