ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,460 -0,040
Τελ. Ενημέρωση 16:07
LSE(BOCH) 1,470 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 16:03

Μετοχική δομή

Το μετοχικό κεφάλαιο της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανέρχεται από τις 19 Ιανουαρίου 2017 σε €44.619.993,30 διαιρούμενο σε 446.199.933 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία.

Οι πιο κάτω επενδυτές κατέχουν συμφέρον ύψους 3% ή περισσότερο στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company*:

 

 

  • Lamesa Investments Limited (συνδεδεμένη με την Renova Group), με  ποσοστό 9.27%
  • Caius Capital LLP, με ποσοστό 5.07%
  • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («EBRD»), με ποσοστό 5.02%
  • Cyprus Popular Bank Public Co Ltd με ποσοστό 4.81%
  • TD Asset Management, με ποσοστό 3.99%**
  • Eaton Vance, με ποσοστό 3.67%**
  • Senvest Management LLC, με ποσοστό 3.49%**
  • Osome Investments Limited, με ποσοστό 3.03%**

 

*Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης των μετόχων για την εφαρμογή των Κανόνων και Κανονισμών Διαφάνειας της Ιρλανδίας

**Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τους μετόχους για την Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.