Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας προσφέρει μια εικόνα για το πώς η Τράπεζα Κύπρου αντιλαμβάνεται τις ευθύνες της ως Τράπεζα, ως εργοδότης, καθώς επίσης και έναντι της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Πεδίο εφαρμογής και περίοδος αναφοράς 

Οι Εκθέσεις καταγράφουν τη στρατηγική και τις ετήσιες δραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, αντανακλώντας τη δέσμευση που ανέλαβε η Τράπεζα βάσει των αρχών της και τη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας.

'Εκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017

'Εκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018

 

Εφαρμογή του Global Reporting Initiative - GRI

Οι Έκθεσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του Global Reporting Initiative (GRI) και πιο συγκεκριμένα στην έκδοση των Προτύπων GRI με επίπεδο Core («Ιn Accordance» - Core).

Πίνακας Δεικτών GRI 2017 

Πίνακας Δεικτών GRI 2018

 

 

 

 

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.