ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,590 -0,110
Τελ. Ενημέρωση 14:21
LSE(BOCH) 1,610 -0,060
Τελ. Ενημέρωση 12:21

Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας

 

Πεδίο εφαρμογής και περίοδος αναφοράς

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να καταγράψει τη στρατηγική και τις ετήσιες δραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας (περίοδος αναφοράς 1.1.2017 - 31.12.2017) και αντανακλά τη δέσμευση που ανέλαβε η Τράπεζα Κύπρου στις αρχές και τη στρατηγική της Εταιρικής Υπευθυνότητας.

'Εκθεση Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2017

 

Εφαρμογή του Global Reporting Initiative - GRI

Αυτή είναι η πρώτη Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου που βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του Global Reporting Initiative (GRI) και πιο συγκεκριμένα στην έκδοση G4 σύμφωνα με το επίπεδο Core («Ιn Accordance» - Core). Η Έκθεση Εταιρικής Ευθύνης 2017 της Τράπεζας Κύπρου διενεργήθηκε από το Κέντρο Αειφορίας και Αριστείας (CSE) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές αναφοράς G4 («In Accordance» - Core) του Global Reporting Initiative (GRI).

Πίνακας δεικτών GRI

 

 

 

 

 

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.