Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας έναντι του περιβάλλοντος

Έχουμε πλήρη επίγνωση της ευθύνης μας έναντι του περιβάλλοντος, ως ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς του νησιού, και βελτιώνουμε την οικολογική μας αποδοτικότητα μέσω μέτρων όπως είναι η αποδοτική χρήση της ενέργειας, του νερού και του χαρτιού, συμπεριλαμβανομένης της «πράσινης» τεχνολογίας πληροφορικής και η αντικατάσταση επαγγελματικών ταξιδιών με τηλεδιασκέψεις.

Ευρωπαϊκό Business4Climate

Συμμετέχουμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Business4Climate» (Επιχειρώ για το κλίμα) και δεσμευόμαστε στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της εφαρμογής πολιτικών, μέτρων και καθημερινών πρακτικών που συμβάλλουν στη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα.

Αυτοματοποίηση και Ψηφιοποίηση «Back-Office»

Στοχεύουμε στον εκσυγχρονισμό της Λειτουργίας του Back-Office με συνεχή προώθηση των υπαρχόντων συστημάτων, αυτοματοποίηση των χειρωνακτικών διαδικασιών  και απλοποίηση των διαδικασιών.

Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών άνθρακα

Το 2018, χρησιμοποιήσαμε σε πειραματική βάση πλήρως ανακυκλωμένο φωτοαντιγραφικό χαρτί, στο πλαίσιο της πολιτικής για ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των εργαζομένων.

Επίσης αναλήφθηκαν δράσεις, όπως είναι:

  • Η ολοκλήρωση του ενεργειακού ελέγχου των εγκαταστάσεων της Τράπεζας που άρχισε το 2017.

  • Η εγκατάσταση και σύνδεση φωτοβολταϊκών 100 kW για κάλυψη μέρους των ηλεκτρικών αναγκών του κτηρίου πληροφορικής.

  • Η συνέχιση της αντικατάστασης του παλαιού εξοπλισμού κλιματισμού που χρησιμοποιεί αέριο R22, με νέο, πιο αποδοτικό εξοπλισμό.

Διαχείριση αποβλήτων

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της διαχείρισης των αποβλήτων και διατηρούμε εδώ και χρόνια πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού σε όλες τις εγκαταστάσεις μας.

Συνεχίζουμε τις συμφωνίες ανακύκλωσης από το 2014, με τον όγκο ανακυκλώσιμου χαρτιού να ανέρχεται σε περίπου 735.000 κιλά το 2018. 

Πρόγραμμα «Paperless»

Ενθαρρύνουμε το προσωπικό μας, με το αναβαθμισμένο Internal Portal, να μειώσει περαιτέρω τη χρήση χαρτιού στις καθημερινές συναλλαγές και εργασίες.

Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να χρησιμοποιούν τις πρωτοποριακές διαδικτυακές και τηλεφωνικές μας υπηρεσίες.

Μέσω της λειτουργίας «Stop Paper Statement», οι πελάτες μας έχουν τη δυνατότητα να τερματίσουν τη λήψη καταστάσεων για τους λογαριασμούς τους μέσω ταχυδρομείου, συμβάλλοντας στην προστασία του  περιβάλλοντος.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.