ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,590 -0,110
Τελ. Ενημέρωση 15:57
LSE(BOCH) 1,590 -0,080
Τελ. Ενημέρωση 14:01

Περιβάλλον

Είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς του τόπου, με γραφεία και παραρτήματα σε όλες τις πόλεις. Γι’ αυτό και έχουμε πλήρη επίγνωση της ευθύνης μας για τις αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία μας στο περιβάλλον. Έτσι, βελτιώνουμε την οικολογική μας αποδοτικότητα λαμβάνοντας μέτρα όπως η  οικονομική χρήση ενέργειας, νερού και χαρτιού, συμπεριλαμβανομένης της πράσινης ΤΥ (Τεχνολογίας Υπολογιστή), και αντικαθιστώντας τα επαγγελματικά ταξίδια με τηλεδιασκέψεις.

Τα έτη 2015 - 2016 συνεχίσαμε να στοχεύουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω συγκεκριμένων πράξεων, όπως είναι:

  • Η συνέχιση της τακτικής και προληπτικής συντήρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού αέρα.
  • Η χρήση συστημάτων BMS (Συστήματα Διαχείρισης Κτηρίων).
  • Η αντικατάσταση του παλιού εξοπλισμού κλιματισμού αέρα με καινούριους, πιο αποτελεσματικούς.
  • Η παρακολούθηση και ρύθμιση παραμέτρων λειτουργίας, δηλαδή τις ώρες εργασίας και τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού αέρα.
  • Η αντικατάσταση συμβατικών φωτιστικών με πιο αποδοτικούς τύπου LED σε τρία από τα κτήρια της Τράπεζας και άλλη ανάθεση συμβάσεων για 10 άλλα κτήρια.
  • Η δημιουργία ενός σχεδίου για τον ενεργειακό έλεγχο όλων των χώρων της Τράπεζας Κύπρου.

 

ISO 50001 διεθνές πρότυπο για συστήματα διαχείρισης ενέργειας 

Ο σκοπός του IS050001 είναι να επιτρέψει σε οργανισμούς να εισαγάγουν  συστήματα και διαδικασίες τα οποία απαιτούνται για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη βελτίωση χρήσης και κατανάλωσης ενέργειας.

Η εφαρμογή του IS050001 σκοπεύει στη μείωση του οικονομικού κόστους των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου μέσω συστηματικής διαχείρισης της ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια του 2016 εφαρμόσαμε το πρότυπο ISO 50001 σε δύο Κέντρα δεδομένων της Τράπεζας Κύπρου.

 

Συνολική κατανάλωση ενέργειας

2014: 29.5 GWh σε κόστος €5,000,000

2015: 30 GWh σε κόστος €4,813,890 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κατανάλωση ενέργειας ανά υπάλληλο

2014: 4.048 υπάλληλοι= 7,195 ΚWh

2015: 4.300 υπάλληλοι = 6,975 KWh

Κατανάλωση ενέργειας ανά περιοχή χώρου εργασίας

2014: 187 KWh / m2

2015: 190 KWh / m2

Κατανάλωση ενέργειας

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας από τις συνολικές λειτουργίες της Τράπεζας Κύπρου εκτιμάται στις 29.5 GWh. Η κατανάλωση αυτή αντιστοιχεί σε 7.195 ΚWh ανά εργαζόμενο, ενώ η κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα εμβαδού χώρου εργασίας ανέρχεται σε 187 KWh/m2. Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε €5 εκατ.


Διαχείριση αποβλήτων

Αξιοποιούμε το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού σε όλους τους χώρους μας. Η περισυλλογή χαρτιού - ανακύκλωση από τα τέσσερα μεγαλύτερα κτήρια της Τράπεζας εντός Λευκωσίας ανήλθε στα 15.000 κιλά (15 τόνοι) και για τα υπόλοιπα υποκαταστήματα, παγκύπρια, στα 179.000 κιλά (179 τόνοι). 

Στην προσπάθεια μείωσης της χρήσης χαρτιού εντάσσεται και η εισαγωγή ηλεκτρονικής διαχείρισης, εγγράφων, επιτροπών, συνεδριών, και δεδομένων της Τράπεζας. Επιπλέον, η αναβάθμιση της εσωτερικής ιστοσελίδας του προσωπικού (portal) επιτρέπει την ουσιασική μείωση της χρήσης χαρτιού σε καθημερινή βάση και σε ολόκληρο το φάσμα εργασιών του Συγκροτήματος.

Τέλος, η Υπηρεσία 1bank (ηλεκτρονική τραπεζική) και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω τηλεφώνου και ιστοσελίδας μειώνουν δραστικά το κόστος χαρτιού και λειτουργίας των καταστημάτων. Η 1bank αναβαθμίζεται συνεχώς για την καλύτερη και ταχύτερη online εξυπηρέτηση των πελατών μας, με νέα προϊόντα και applications για smartphones.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.