Προϊόντα και Yπηρεσίες

Το Συγκρότημα παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Κύπρο, που συμπεριλαμβάνουν:

Ιδιώτες

Τρεχούμενοι, Στεγαστικα, Αυτοκίνητο, Σπουδαστικά και Προσωπικά Δάνεια Περισσότερα

Καταθέσεις και επενδύσεις Περισσότερα

Μικρές/Μεσαίες Επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες της  επιχείρησης σας. Περισσότερα

Επιχειρήσεις

Εξειδικευμένο δίκτυο υπηρεσιών με 5 κέντρα εξυπηρέτησης πελατώv και υπηρεσία Factoring Περισσότερα

Wealth

Συνολική προσφορά υπηρεσιών όπως: Ιδιωτική Τραπεζική (Private Banking), Θεσμική Διαχείριση Κεφαλαίων, Θεματοφυλακή, Treasury Sales Περισσότερα

International

Παροχή τραπεζικών και άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε πελάτες του εξωτερικού, και συγκεκριμένα σε διεθνείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός Κύπρου και σε μη μόνιμους κάτοικους Κύπρου. Περισσότερα

Ασφάλειες

Μέσω των θυγατρικών εταιρειών μας, Eurolife (ασφάλεια ζωής) και Γενικές Ασφάλειες Κύπρου (ασφάλειες γενικού κλάδου), παρέχουμε μια σειρά ασφαλιστικών προϊόντων τα οποία προσφέρουν προστασία σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Επενδυτική Τραπεζική (Investment Banking):

Εξειδικευμένη μονάδα παροχής υπηρεσιών Κεφαλαιακών Αγορών, Χρηματοδότησης Έργων, Εταιρικής Χρηματοδότησης, Συγχωνεύσεων και Αγορών, διάρθρωσης κεφαλαίων, καθώς και λύσεων αδειοδότησης σε εταιρείες, οργανισμούς και εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων. Περισσότερα


Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες (Brokerage):

Προσφέρει σε ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες, τοπικές και διεθνείς χρηματιστηριακές υπηρεσίες για πράξεις σε Χρηματοοικονομικές Αξίες αλλά και για ανταλλαγή εμπορικών προϊόντων (στη τοπική αγορά μέσω άμεσης πρόσβασης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, και σε διεθνή αγορές  μέσω ηλεκτρονικών πλατφόρμων). Περισσότερα

 

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.