Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου

Πρόεδρος

Ημερομηνία διορισμού: 14 Μαϊου 2019

Εμπειρία:

Ο κος Αράπογλου είναι ειδικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος.  Υπηρέτησε ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Συγκρότημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ως Πρόεδρος της Ελληνικής ένωσης Τραπεζών, ως Μέλος το Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank και κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στις Citibank και Chase Manhattan στο Ηνωμένο βασίλειο και στην American Express στην Ελλάδα.  Σήμερα, ο κος Αράπογλου είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της διεθνούς τσιμεντοβιομηχανίας Titan Cement, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, όπως και της ναυτιλιακής εταιρίας Tsakos Energy Navigation, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.  Έχει εκτενή πείρα στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και στην επιχειρηματική, εμπορική και επενδυτική τραπεζική στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Ο κος Αράπογλου κατέχει πτυχίο MSc Finance and Management από το Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου, BSc Naval Architecture and Ocean Engineering από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης και BA Mathematics and Physics από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 Εξωτερικοί Διορισμοί:

  • Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Tsakos Energy Navigation
  • Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Titan Cement International S.A.
  • Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EFG-Hermes Holding SAE

Μέλος Επιτροπών:

Πρόεδρος της Επιτροπής Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης.