Κάτια Σάντη

Διευθύντρια της Νομικής Υπηρεσίας και Γραμματέας της Εταιρίας

 Katia Santis

 

Η Κάτια κατέχει τη θέση της Διευθύντριας της Νομικής Υπηρεσίας και της Γραμματέως της Εταιρίας από τον Ιούλιο και Νοέμβριο του 2014 αντίστοιχα. 

Πριν από την ένταξη της στην Τράπεζα Κύπρου PLC, η Κάτια ήταν Ανώτερη Λειτουργός της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ από τον Νοέμβριο του 2013 εως τον Ιούνιο του 2014.  Επίσης, ήταν καθηγήτρια μερικής απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο τραπεζικό δίκαιο της Κύπρου.

Προηγουμένως, η Κάτια εργάστηκε ως Barrister με τον  P.L. Cacoyiannis και Co., δικηγορικό γραφείο στη Λεμεσό για ένα έτος πριν την ένταξή της στην Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως τον Οκτώβριο του 1991, όπου εργάστηκε αρχικά ως εσωτερική νομικός σύμβουλος και στη συνέχεια, από τον Μάρτιο 2003 εως τον Ιούνιο του 2013, ως Διευθύντρια του Νομικού Τμήματος (Τραπεζικός Κλάδος).  Από τον Ιανουάριο του 2010 εώς τον Ιούνιο του 2013, ήταν επικεφαλής επίσης στο Τμήμα Διαχείρισης Δανείων, ενώ από τον Ιανουάριο 2012 μέχρι τον Ιούνιο 2013, ανάλαβε και το Τμήμα Ανάκτησης Χρεών της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως.   

Η Κάτια είναι μέλος του Κυπριακού Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής (LL.B.) από το Πανεπιστήμιο του Reading, Ηνωμένου Βασιλείου και Barrister-at-Law μέλος του Gray's Inn από το 1989.