Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: Έγκριση και δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου σε σχέση με την Δημόσια Προσφορά και τις αιτήσεις για εισαγωγή και διαπραγμάτευση των Σχετικών Εκδομένων Μη Εισηγμένων Μετοχών και των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ