Εισαγωγή των Σχετικών Εκδομένων Μη Εισηγμένων Μετοχών και έναρξη διαπραγμάτευσης

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.