Η Εικόνα μας

Συνεχίζουμε να επιτυγχάνουμε τους στρατηγικούς μας στόχους με σκοπό να γίνουμε ένα πιο δυνατό πιστωτικό ίδρυμα, ικανό να στηρίξει περαιτέρω την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, και να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους του στο μεσοπρόθεσμο διάστημα

Μείωση Κινδύνου

Συστηματική μείωση ΜΕΔ

Συνολικά τα ΜΕΔ μειώθηκαν κατά 98% από τον Δεκέμβριο 2014

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανήλθε σε 77%

Ισχυρή Ρευστότητα

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €19.3 δις στις 30 Σεπτεμβρίου2023

Σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €8.6 δις

Κεφαλαιακή Θέση

Οι δείκτες κεφαλαίου είναι πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις

Σημαντικό Μερίδιο Αγοράς

Σημαντικά μερίδια αγοράς στην Κύπρο