Ανδρέας Γιασεμίδης

Γεννήθηκε το 1976. Αποφοίτησε το 1999 από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ στη Βρετανία με το βαθμό άριστα (First class honours) με πτυχίο στα Οικονομικά με ειδίκευση στη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και την Οικονομετρία. Εργάστηκε με την PricewaterhouseCoopers στη Λευκωσία, ωε εγκεκριμένος λογιστής στο τμήμα ελεγκτικών υπηρεσιών από το 1999 μέχρι το 2003, έχοντας στο πορτφόλιο του χρηματοοικονομικούς οργανισμούς . Είναι Fellow του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (FCA) και είναι κάτοχος του πιστοποιητικού άσκησης λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος.

Από το 2003 έως τον Μάρτιο του 2013 εργάστηκε στο Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου. Κατείχε διάφορες θέσεις όπως επικεφαλής της Κύπρου Leasing περιφέρειας Αττικής στην Ελλάδα, υπεύθυνος στο Τμήμα διαχείρισης εταιρικών πελατών στην Τράπεζα Κύπρου Ρουμανίας, μέλος της Τμήματος Εσωτερικής Επιθεώρησης και μέλος της ομάδας διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου. Ήταν επίσης ο προϊστάμενος του τμήματος θεματοφυλακής της Τράπεζας Κύπρου.

Από τον Μάρτιο του 2013 είναι Ανώτερο Στέλεχος στην εταιρεία Fiduserve Fund Services, η οποία παρέχει υπηρεσίες εγγραφής και διεύθυνσης επενδυτικών ταμείων διαφόρων χωρών όπως η Κύπρος, η Μάλτα, το Λουξεμβούργο και άλλες. Είναι ιδρυτικό μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Επενδυτικών Σχεδίων (CIFA).