Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Επιτροπή αποτελείται στην πλειοψηφία της από μη-εκτελεστικά μέλη

Η Επιτροπή Δεοντολογίας συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην προώθηση του συλλογικού του οράματος για αξίες, συμπεριφορά και κουλτούρα και εποπτεύει τις προσπάθειες της Διοίκησης να εδραιώσει μια κουλτούρα δεοντολογίας και κατάλληλης συμπεριφοράς εντός του Συγκροτήματος.  Χειρίζεται θέματα κινδύνων συμπεριφοράς και φήμης, καθώς επίσης και θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με σκοπό την εισαγωγή και διατήρηση της ανάλογης κουλτούρας για θέματα κινδύνων, ελέγχου, πελατοκεντρικότητας και οικονομικής ευημερίας.

 

Terms of Reference

 

Επιτροπή Δεοντολογίας

 

Ιωάννης Ζωγραφάκης (Πρόεδρος)

Maksim Goldman

Michael Heger

Μαρία Φιλίππου