Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη

Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης Περιουσίας

 Athena Shipilli

Η Αθηνά κατέχει τη θέση της Διευθύντριας Διεύθυνσης Διαχείρισης Περιουσίας από τον Ιούλιο 2022.

Εντάχθηκε στο δυναμικό της Τράπεζας Κύπρου τον Σεπτέμβριο του 2021 και εργάστηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2022 στη Διεύθυνση Συμμόρφωσης.

Πριν την ένταξη της στην Τράπεζα Κύπρου, από τον Ιούνιο 2014 μέχρι τον Αύγουστο 2021, υπηρέτησε ως Ανώτερη Διευθύντρια Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της CNP Cyprus Insurance Holdings Ltd, ενώ από τον Ιούλιο του 2009 μέχρι τον Ιούνιο 2014, υπηρέτησε ως Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και Διευθύντρια Συμμόρφωσης στον ίδιο Όμιλο.  

Προηγουμένως εργάστηκε στην KPMG Κύπρου από τον Φεβρουάριο 2007 μέχρι τον Ιούλιο 2009 προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες από τη θέση Manager εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης.  

Άρχισε την καριέρα της στην Moore Stephens Chartered Accountants Λονδίνου ως εξωτερικός ελεγκτής από τον Σεπτέμβριο 2000 μέχρι τον Μάρτιο 2003 ενώ τον Απρίλιο 2004 επέστρεψε στην Κύπρο και εργάστηκε στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του Mega TV Channel.

Η Αθηνά είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Science Economics & Accountancy joint honours του City, University of London. Είναι Fellow member του Association of Chartered Certified Accountants (FCCA), είναι Certified Internal Auditor (CIA) καθώς και Certified Information Systems Auditor (CISA).