Πόλα Χατζησωτηρίου

Ανεξάρτητη Διοικητική Σύμβουλος

Ημερομηνία διορισμού: 14 Αυγούστου 2018

Υπηκοότητα: Ελληνική

Εμπειρία: 

Η κα Χατζησωτηρίου ξεκίνησε την καριέρα της ως λογιστής στη Howard, Wade & Jacob και μετέπειτα στην PricewaterhouseCoopers.  Μετά από υπηρεσία έξι ετών στο Συγκρότημα Εταιρειών Λάτση ως Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, ακολούθησε καριέρα στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα,  την περίοδο 1990-2015, πρώτα ως Οικονομική Διευθύντρια Συγκροτήματος στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. και στη συνέχεια ως Αναπληρώτρια Διευθύνοντας Σύμβουλος και Οικονομική Διευθύντρια Συγκροτήματος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.  Σήμερα η κα Χατζησωτηρίου εκτελεί καθήκοντα συμβούλου για το Συγκρότημα Εταιρειών Λάτση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κα Χατζησωτηρίου είναι Chartered Accountant (Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW)).

 

Ιδιότητα Μέλους σε Επιτροπή

Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

Μέλος της Επιτροπής Τεχνολογίας