5 Τυχεροί κερδίζουν από ένα iPhone 6 Plus!

Ο διαγωνισμός έχει λήξει.

Ενημερώσου για τους νικητές του διαγωνισμού

Από 01/10/2015 μέχρι 31/12/2015 κάθε ενεργοποίηση ή πληρωμή που κάνετε μέσω QuickPay σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε ένα από τα 5 iPhone 6 Plus που θα κληρώσει η 1bank.

Κάθε ενεργοποίηση ή πληρωμή, λαμβάνει αυτόματα μια συμμετοχή στην κλήρωση που θα διεξαχθεί εντός Ιανουαρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία QuickPay κάντε κλικ εδώ.

Όροι και Προϋποθέσεις

  1. Η κλήρωση των νικητών θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο 2016.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών Users της 1bank Κύπρου που έχουν ανοίξει συνδρομή στην Κύπρο κατόπιν προσωπικής τους αίτησης και όχι αίτησης που έχει υποβληθεί από νομικό πρόσωπο.
  3. Βασική προϋπόθεση για συμμετοχή στην κλήρωση είναι ο συνδρομητής να ενεργοποιήσει την υπηρεσία QuickPay ή να διεξάγει τουλάχιστο μία πληρωμή από την υπηρεσία QuickPay.
  4. Το άτομο που θα κληρωθεί θα πρέπει να απαντήσει ορθά σε μία ερώτηση που θα του υποβληθεί και με την αποδοχή του δώρου δεσμεύεται να συμμετέχει σε Δραστηριότητες Δημοσίων Σχέσεων.
  5. Τα δώρα θα παραδίδονται στους τυχερούς στα γραφεία της 1bank στη Λευκωσία ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιλέξει η Τράπεζα και κοινοποιηθεί στους τυχερούς.
  6. Η Τράπεζα δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά/βλάβη που δυνατό να επισυμβεί ή δυσλειτουργία/ελάττωμα που τυχόν διαφανεί μετά την παράδοση του δώρου στον τυχερό. Οποιαδήποτε ερωτήματα και/ή απαιτήσεις σε σχέση με το δώρο και τυχόν εγγύηση που το καλύπτει θα πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στον προμηθευτή τα στοιχεία του οποίου θα δοθούν από την Υπηρεσία 1bank στον τυχερό.
  7. Η επιλογή των δώρων, η διαδικασία κλήρωσης, οι όροι και η διεξαγωγή ή συνέχιση του διαγωνισμού τελούν υπό την διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ.
  8. Ανακοινώσεις αναφορικά με τον διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των τυχερών, θα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα 1bank.com.
  9. Από τον διαγωνισμό εξαιρείται το προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου.