Βασικά Επιτόκια Τράπεζας

Aπό 15/12/2023 τα βασικά επιτόκια της Τράπεζας διαμορφώνονται ως πιο κάτω:  

Βασικά Επιτόκια Τράπεζας

Βασικά Επιτόκια Τράπεζας  15/09/2023

Από:

Βασικά Επιτόκια Τράπεζας 15/12/2023

Σε:

Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας

3.1223%

3.2467%

Βασικό Επιτόκιο Επιχειρήσεων

2.1223%

2.2467%

Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων

1.3723%

1.4967%

Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας Κύπρου

0.8823%

1.0067%