Βασικά Επιτόκια Τράπεζας

Aπό 15/09/2023 τα βασικά επιτόκια της Τράπεζας διαμορφώνονται ως πιο κάτω:  

Βασικά Επιτόκια Τράπεζας

Βασικά Επιτόκια Τράπεζας  15/06/2023

Από:

Βασικά Επιτόκια Τράπεζας 15/09/2023

Σε:

Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας

2.5794%

3.1223%

Βασικό Επιτόκιο Επιχειρήσεων

1.5794%

2.1223%

Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων

0.8294%

1.3723%

Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας Κύπρου

0.3394%

0.8823%