Κάνε 3 συναλλαγές και κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής αξίας €5

Αν είσαι χρήστης iPhone, Apple Watch, iPad και Mac, ξεκίνα να πληρώνεις με κάρτες της Τράπεζας Κύπρου χρησιμοποιώντας Apple Pay και κέρδισε 500 βαθμούς ανταμοιβής.

 • Πρόσθεσε τις κάρτες σου στο Apple Wallet
 • Ολοκλήρωσε τρεις συναλλαγές
 • Κέρδισε αυτόματα 500 βαθμούς ανταμοιβής που αντιστοιχούν σε €5

Μάθε περισσότερα

Πληροφορίες

  • Οι πελάτες που θα διενεργήσουν συνολικά 3 συναλλαγές χρησιμοποιώντας Apple Pay (iPhone, Apple Watch, iPad και Mac) με κάρτες της Τράπεζας Κύπρου σε επιχειρήσεις στην Κύπρο και εξωτερικό θα πιστώνονται με 500 βαθμούς ανταμοιβής ή €5.
  • Η πίστωση θα γίνεται ως εξής:
  • Οι πελάτες που διατηρούν λογαριασμό επιβράβευσης στο Σχέδιο ανταμοιβή θα πιστώνονται με 500 βαθμούς ανταμοιβής στο λογαριασμό επιβράβευσης τους.
  • Οι πελάτες που δεν διατηρούν λογαριασμό επιβράβευσης στο Σχέδιο ανταμοιβή θα πιστώνονται με €5 στην πρώτη κάρτα που έχουν κάνει εγγραφή για Apple Pay.
  • Η πίστωση των πελατών που θα έχουν καλύψει τις πιο πάνω προϋποθέσεις θα γίνεται μια φορά τον μήνα για τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα, οι πελάτες που θα κάνουν συναλλαγή τον Ιούνιο και Ιούλιο θα πιστωθούν τον Αύγουστο, οι πελάτες που θα κάνουν συναλλαγή τον Αύγουστο θα πιστωθούν τον Σεπτέμβρη και οι πελάτες που θα κάνουν συναλλαγές τον Σεπτέμβρη θα πιστωθούν τον Οκτώβρη.
  • Η ισχύς της ενέργειας αυτής θα είναι μέχρι 30/6/2022
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για να κερδίσει ο πελάτης τα πιο πάνω είναι να διενεργήσει 3 συναλλαγές με κάρτες της Τράπεζας Κύπρου μέσω του Apple Pay σε επιχειρήσεις στην Κύπρο και εξωτερικό, κατά την προαναφερθείσα περίοδο.
  • Κάθε πελάτης θα μπορεί να λάβει μόνο μια φορά την πίστωση βαθμών ή ποσού.  
  • Οι ακόλουθες συναλλαγές δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενέργεια: (α) αναλήψεις μετρητών (β) καταθέσεις μετρητών ή επιταγών (γ) αυτόματες εντολές πληρωμής (δ) τραπεζικές χρεώσεις όπως π.χ. πληρωμή συνδρομής καρτών, επανεκτύπωση PIN κλπ (ε) συναλλαγές για την πληρωμή φόρων και τελών κυβερνητικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών τελών) και οι πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφελείας.
  • Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία, η Τράπεζα Κύπρου δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από την αποδοχή της επιβράβευσης.
  • Η Τράπεζα Κύπρου δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή στη ενέργεια αυτή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της ενέργειας ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
  • Οι κάτοχοι των Καρτών δεσμεύονται από τους Όρους Χρήσης των Καρτών αυτών καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου, η οποία ισχύει από καιρού εις καιρόν.
  • Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση των κατόχων Καρτών.
  • Η συμμετοχή στην ενέργεια αυτή θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και των Όρων Χρήσης Καρτών της Τράπεζας Κύπρου.
  • Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.