Κατάθεση Μισθοδοσίας

Μεταφέρτε την μισθοδοσία σας στην Τράπεζα Κύπρου και σας κάνουμε δώρο €50 στον λογαριασμό σας και όχι μόνο. Δείτε τους όρους και προϋποθέσεις πιο κάτω.

 Ξεκινήστε να απολαμβάνετε επιπρόσθετα προνόμια και ωφελήματα.

Σχέδιο επιβράβευσης pronomia

Το σχέδιο απευθύνεται αποκλειστικά σε πελάτες που καταθέτουν την μισθοδοσία τους στην Τράπεζα Κύπρου και τους επιβραβεύει με προνόμια, ανάλογα με τα προϊόντα και την συνεργασία μας.

 • Επιπρόσθετοι βαθμοί ανταμοιβής
 • Χαμηλότερα επιτόκια σε νέα στεγαστικά και προσωπικά δάνεια
 • Χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα για νέα δάνεια
 • Εκπτώσεις σε νέα ασφαλιστικά σχέδια
Περισσότερα

Σχέδιο Επιβράβευσης Καρτών ανταμοιβή

Το σχέδιο ανταμοιβή σας επιβραβεύει για τις καθημερινές σας αγορές με κάρτες της Τράπεζας Κύπρου.

Πληρώνοντας με τις κάρτες της Τράπεζας Κύπρου στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του Σχεδίου, συγκεντρώνετε βαθμούς τους οποίους μπορείτε να εξαργυρώσετε όποτε εσείς θέλετε.

Τα μέλη του σχεδίου pronomia κερδίζουν επιπρόσθετους βαθμούς ανταμοιβής

Περισσότερα

Αιτηθείτε ηλεκτρονικά για δάνειο, τρεχούμενο ή κάρτα

Έχετε έκτακτα, καθημερινά έξοδα ή άλλες προσωπικές ανάγκες; Χρειάζεστε πιστωτική κάρτα;

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας για QuickLoan, QuickOverdraft ή QuickCard, εύκολα και γρήγορα μέσω BoC Mobile app ή Internet Banking  και να υπογράψετε ηλεκτρονικά, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα.

Περισσότερα

Πώς να καταθέσετε την μισθοδοσία σας;

 • Αν ήδη έχετε τρεχούμενο λογαριασμό με την Τράπεζα Κύπρου, τo ΙΒΑΝ σας είναι διαθέσιμο μέσω BoC Mobile app και Internet Banking

  Αν επιθυμείτε να ανοίξετε νέο τρεχούμενο λογαριασμό μπορείτε να το κάνετε ηλεκτρονικά μέσω BoC Mobile app και Internet Banking

   1. QuickAccount – Τρεχούμενος λογαριασμός χωρίς όριο και χωρίς έξοδα διαχείρισης – Μάθετε περισσότερα εδώ
   2. QuickOverdraft - Τρεχούμενος λογαριασμός με όριο μέχρι €5000 χωρίς προσωπικές εγγυήσεις ή άλλες εξασφαλίσεις - Μάθετε περισσότερα εδώ
 • Δώστε στον εργοδότη σας τον νέο αριθμό λογαριασμού στον οποίο επιθυμείτε να κατατίθεται η μισθοδοσία σας.

  Για εργαζόμενους στον Δημόσιο Τομέα/ λήπτες συντάξεων υπάρχουν συγκεκριμένα έντυπα εξουσιοδότησης πληρωμής τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν και να σταλούν στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας τα οποία μπορείτε να βρείτε εδώ

 • Μπορείτε να επισκεφτείτε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου και να συμπληρώστε το ειδικό έντυπο μεταφοράς με τις λεπτομέρειες των εντολών που θέλετε να μεταφέρετε, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την μεταφορά τους.  

Περισσότερα


 • ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  στην προωθητική ενέργεια «Κατάθεση Μισθοδοσίας/Σύνταξης»

  Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, (η «Τράπεζα Κύπρου» ή η «Τράπεζα»), στα πλαίσια των εορτών για τα 125 χρόνια ενεργής δράσης και δυναμικής παρουσίας στα οικονομικά δρώμενα της χώρας, διοργανώνει ειδική προωθητική ενέργεια με τίτλο «Κατάθεση Μισθοδοσίας/Σύνταξης» (η «Προωθητική Ενέργεια») με επιβράβευση των πελατών της που θα μεταφέρουν τη μισθοδοσία/σύνταξή τους στην Τράπεζα (η «Επιβράβευση») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν οι υφιστάμενοι πελάτες της Τράπεζας των οποίων ο μισθός/σύνταξη δεν κατατίθεται ήδη σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρούν στην Τράπεζα (οι «Δικαιούχοι»).
  2. Οι Δικαιούχοι συμμετέχουν αυτόματα στην Προωθητική Ενέργεια, νοουμένου ότι πληρούνται τα ακόλουθα:

  Α. Είναι υφιστάμενοι πελάτες της Τράπεζας κατά τις 14.05.2024 και

  Β. Πιστώσουν για πρώτη φορά τον μισθό/σύνταξη τους σε νέο ή υφιστάμενο λογαριασμό τους που τηρούν στην Τράπεζα μέχρι και τις 30.07.2024 (o «Λογαριασμός»),

  Γ. Πιστώσουν για δύο (2) συνεχόμενους μήνες τον μισθό/σύνταξη τους στο Λογαριασμό και

  1. Μισθός/σύνταξη ορίζεται ως πίστωση ποσού στο Λογαριασμό μεγαλύτερη ή ίση με €400.
  2. Οι Δικαιούχοι που πληρούν και τις τρείς (3) ανωτέρω προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 προϋποθέσεις θα πάρουν ως Επιβράβευση €50 έκαστος.
  3. Το ποσό της Επιβράβευσης των €50 θα κατατεθεί στο Λογαριασμό του κάθε Δικαιούχου που πληροί τις τρεις (3) ανωτέρω προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 προϋποθέσεις μετά το πέρας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της δεύτερης συνεχόμενης πίστωσης του Λογαριασμού του με τον μισθό/σύνταξη του.
  4. Η Επιβράβευση ύψους €50 θα πιστώνεται μόνο μία φορά ανά Λογαριασμό.
  5. Χωρίς επηρεασμό των πιο πάνω, ο κάθε Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα του να τερματίσει το Λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της συμφωνίας μεταξύ αυτού και της Τράπεζας και σύμφωνα με τον εκάστοτε σε ισχύ Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων που βρίσκεται αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας (https://www.bankofcyprus.com/home-gr/).
  6. Η Τράπεζα δύναται, κατά την κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή ή να μην επιτρέψει την περαιτέρω συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια σε πρόσωπο το οποίο παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο τη διαδικασία συμμετοχής ή την ομαλή λειτουργία της Προωθητικής Ενέργειας ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
  7. Η συμμετοχή των Δικαιούχων στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια είναι υπό την προϋπόθεση της πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
  8. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.