Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Discretionary)

 • Ομάδα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων

  Αναθέστε τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων στην Oμάδα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων CISCO για ένα ενεργά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με τους επενδυτικούς σας στόχους.

 • Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

  Η Διακριτική Επενδυτική Υπηρεσίας προσφέρει διαχείριση χαρτοφυλακίου, υψηλής ποιότητας έρευνα και ανάλυση αγοράς, ενεργό προσδιορισμό των τάσεων της αγοράς, τακτική ενημέρωση κ.ά. Επικοινωνήστε με τον Dedicated Account Manager σας για περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες Asset Management στη σελίδα CISCO Asset Management πατώντας εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Σχεδιασμός ενός βέλτιστα διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, όπου ένα μέρος μπορεί να διατεθεί για ασφάλεια εισοδήματος και το υπόλοιπο για αύξηση κεφαλαίου, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση σύμφωνα με το καθορισμένο προφίλ κινδύνου του πελάτη και των επενδυτικών του οδηγιών.
  • Διαχείριση χαρτοφυλακίων από ειδικευμένους και έμπειρους επαγγελματίες.
  • Πελατολόγιο που περιλαμβάνει μεγάλους θεσμικούς οργανισμούς σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο.
  • Πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας έρευνα και ανάλυση εντός του Συγκροτήματος, στη Μονάδα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και την Επενδυτική Στρατηγική του Συγκροτήματος, καθώς και μέσω διεθνών, αναγνωρισμένων ερευνητικών φορέων.
  • Προσδιορισμός των τάσεων της αγοράς, ευκαιριών και χρηματοπιστωτικών μέσων με επενδυτική αξία, μετά από ενδελεχή έρευνα.
  • Τακτικές ενημερώσεις πελατών και λεπτομερείς αναφορές απόδοσης χαρτοφυλακίου σε προκαθορισμένα και έκτακτα χρονικά διαστήματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Διευθυντική μας ομάδα

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία